BasePoint

Grondbalans

Om een goede grondbalans te kunnen maken is kennis en inzicht in het proces van uitvoering nodig. Wij hebben praktische kennis en ervaring met grondverzet en kennen alle ins en outs. Met deze praktische kennis kunnen wij een grondbalans opstellen die de werkelijkheid benaderd.

Wij verzorgen alles zelf: van de nulmeting in het veld tot het maken van berekeningen aan de hand van 3D modellen.

Als resultaat krijgt u een duidelijk overzicht met de hoeveelheden zodat de uitgangspunten altijd helder zijn en blijven.
Desgewenst aangevuld met een grondstromenkaart of ophoog/uitgraaf kaart.